Hangi kamu çalışanları yıpranma payı alarak daha erken emekli olur?

"Yıpranma payı" olarak da bilinen "fiili hizmet süresi zammı" tehlikeli ya da yıpratıcı işlerde çalışan kişileri, daha erken emekliye sevk etmek üzere yapılan kanuni düzenlemedir. 

Fiili hizmet zammı alan kamu çalışanı, daha erken emekli olma hakkına sahip olacaktır. 

Fiili hizmet süresi zammı, çalışanın görev yaptığı işe göre değişiklik göstermektedir. Bazı meslek gruplarında çalışılan her bir yıl için sigorta prim günlerine ilave olarak 2, 3 ve 6 ay olarak ilave yapılmaktadır.

Bir çalışan, fiili hizmet süresi zammına müstehak bir işte çalışıyorsa, bu çalışanın sosyal güvenlik açısından, her bir yılı 12 ay değil, 14, 15 veya 18 ay olarak emekliliklerinde değerlendirilmektedir.

Konuyla ilgili kanuni düzenleme, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. maddesinde yapılmıştır.

Fiili Hizmet Süresi Zammından faydalanma açışından, en avantajlı olanlar, 2008 yılı Ekim ayı başından önce fiili hizmet süresi zammına müstehak olarak çalışanlardır. Yani Emekli Sandığı Kanununa tabi fiili hizmet süresi zammına müstehak olan kamu çalışanlarıdır.

Bazı meslek gruplarında çalışanların fiili hizmet zammı süreleri şöyledir:

  • Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışan subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara çalıştıkları her bir yıl için 90 gün,
  •  Emniyet Teşkilatı ve  Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensubu çalışanlarına  çalıştıkları her bir yıl için 90 gün
  •  İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlara çalıştıkları her bir yıl için 60 gün,
  • Basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlara çalıştıkları her bir yıl için 90 gün,
  • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu basın kartı sahibi olmak suretiyle; Basın Kartı Yönetmeliğine göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlara çalıştıkları her bir yıl için 90 gün,
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara çalıştıkları her bir yıl için 90 gün,
  • Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde(özellikle hastanelerde) çalışanlara çalıştıkları her bir yıl için 90 gün,
  • Yeraltı işlerinde maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlara çalıştıkları her bir yıl için 180 gün,

ilave sigorta prim günü verilir.

Diğer meslek gruplarına verilen fiili hizmet zammı tutarlarını öğrenmek için tıklayınız..