Yargıtay'da davalar daha hızlı ilerleyecek

Yargıtay'da dosyaların fiziki olarak gönderilmesi uygulamasının sona erdirilmesinde ilk adım atıldı.

İlk kez bir dosyanın tüm işlemleri UYAP sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Karşıyaka Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği bir kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, elektronik ortamda Yargıtay'a gönderildi.

Yargıtay'da incelenen dosya, tekrar elektronik ortamda yerel mahkemeye ulaştırıldı. Böylece dosyanın geliş gidişi için ödenen posta ücretinden tasarruf edilirken, zaman ve emek kaybının da önüne geçildi. Dosyanın incelenmesi için birimler arasında taşınmasına gerek kalmazken, dosyanın tüm aşamaları elektronik ortamda kayıt altında tutularak, belgelerin kaybolması riski ortadan kaldırılmış oldu.

Dosyanın Yargıtay'daki kayıt, incelenmek üzere dağıtımı gibi işlemleri elektronik ortamda, otomatik, şeffaf ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı.

Dosyaların saklanmasıyla ilgili fiziki olarak sıkıntı yaşanan ve arşivleri farklı yerlerde bulunan Yargıtay'da uygulamanın yaygınlaştırılması ve en kısa sürede tüm dosyaların elektronik ortamda transferinin sağlanması planlanıyor.


kaynak:Sabah