2018 yılı başında ödenecek toplu ikramiye ödemesinin miktarı ne olacak?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, sendika ikramiyesi olarak da adlandırılan “toplu sözleşme ikramiyesi”nin kimlere, ne zaman ve ne miktarda ödeneceğini belirlemiştir.

KHK’daki belirlemeye göre;

*Toplu Sözleşme İkramiyesi, kamu görevlileri sendikalarına üye olmaları nedeniyle aylık veya ücretlerinden üyelik ödentisi kesilenlere ödenmektedir.

*Toplu Sözleşme İkramiyesi, her yılın ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında maaş ödemesiyle birlikte verilmektedir.

*Toplu Sözleşme İkramiyesinin miktarı, kapsamdaki personelin tamamı için aynı olmaktadır.

*KHK hükümleri gereği brüt 45 TL tutarında olan bu ödeme; 2 nci dönem toplu sözleşme gereği 2015 yılında brüt 60 TL olarak ödenmiş, 3 üncü ve 4 üncü dönem toplu sözleşmelerine istinaden ise “750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutara” yükseltilmiştir.

*Toplu Sözleşme İkramiyesinin brüt tutarı üzerinden damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

2018 Ocak ve Nisan aylarında ödenecek ikramiye

Bu yıl Ekim ayı maaşları ile birlikte sendika üyesi kamu görevlilerine net “76,45 TL” tutarında ödenecek olan sendika ikramiyesinin miktarı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren artacak.

Aylık katsayısının 2018 yılının ilk altı ayı için %4 oranında artacak olması nedeniyle, (enflasyon farkı artışı olmaması durumunda) toplu sözleşme ikramiyesi miktarındaki artış da aynı dönem için %4 oranında olacak.

Bu çerçevede, sendika üyesi kamu görevlilerine 2018 yılının Ocak ve Nisan aylarında, her defasında “79,50 TL” tutarında ikramiye ödemesi yapılacak. Böylelikle toplu sözleşme ikramiyesi miktarındaki net artış sadece “2,95 TL” olacak.